SennaAsia, teksty z czerwca 2010 roku

1 tekst z czer­wca 2010 ro­ku – auto­rem jest Sen­naAsia.

Gdy szła ulicą wys­tar­czyło by na parę se­kund spoj­rzała mu w oczy by wie­dzieć że to ten je­dyny, ten które­mu go­towa jest od­dać swo­je ser­ce. Lecz jak to w życiu by­wa On spoj­rzał na nią z iry­tacją i poszedł da­lej.

Może właśnie stra­cił szan­se na poz­na­nie miłości swo­jego życia, a może po pros­tu to nie była je­go bajka.


P.S kocham Cie 

myśl
zebrała 17 fiszek • 15 czerwca 2010, 23:12

SennaAsia

tęsknie

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

SennaAsia

Użytkownicy
R S T
Pokaż
Kalendarz
Aktywność