SennaAsia, teksty z lipca 2011 roku

1 tekst z lip­ca 2011 ro­ku – auto­rem jest Sen­naAsia.

uwiel­biam w no­cy tuż przed zaśnięciem po­puszczać wodzę fan­tazji, marzyć o sza­lonych podróżach, wiel­kiej miłości, jed­no­rożcach, de­monach, aniołach zat­ra­cać się we włas­nych marze­niach. Jed­ne cze­go niena­widzę to budzić sie ra­no w sza­rym, bez­bar­wnym świecie w którym jes­tem po pros­tu sobą: sa­motną, małą, zgnębioną dziew­czynką, która cze­ka na księcia z bajki. 

myśl
zebrała 12 fiszek • 10 lipca 2011, 15:57

SennaAsia

tęsknie

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

SennaAsia

Użytkownicy
R S T
Pokaż
Kalendarz
Aktywność