SennaAsia, teksty z listopada 2010 roku

1 tekst z lis­to­pada 2010 ro­ku – auto­rem jest Sen­naAsia.

Czy gdy przeżyje­my te­raz nasze życia, to sta­niemy się nieśmiertelni?
Będziemy niczym duchy, zaw­sze gdzieś obok praw­dzi­wego życia?
Zwyk­li sza­leńcy żyjący bez celu? 

myśl
zebrała 8 fiszek • 8 listopada 2010, 20:50

SennaAsia

tęsknie

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

SennaAsia

Użytkownicy
R S T
Pokaż
Kalendarz
Aktywność