SennaAsia, teksty z maja 2010 roku

1 tekst z ma­ja 2010 ro­ku – auto­rem jest Sen­naAsia.

Wi­dywała go tak bar­dzo rzad­ko i prze­lot­nie, lecz mi­mo to zdążyła po­kochać go ser­cem, ciałem i duszą. Była w sta­nie zro­bić dla niego wszys­tko by­le by był, by­le by widzieć je­go uśmiech [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 24 fiszki • 16 maja 2010, 14:29

SennaAsia

tęsknie

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

SennaAsia

Użytkownicy
R S T
Pokaż
Kalendarz
Aktywność