SennaAsia, teksty z maja 2011 roku

1 tekst z ma­ja 2011 ro­ku – auto­rem jest Sen­naAsia.

Jest mi tak bar­dzo źle, pot­rze­buje ko­goś kto mnie po­cie­szy, zro­zumie, przy­tuli. I właśnie w wie­czo­ry jak ten zdaję so­bie sprawę jak sa­mot­na jes­tem, czuję sie jak bym była niewidzial­na i sa­ma na ziemi. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 19 maja 2011, 21:09

SennaAsia

tęsknie

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

SennaAsia

Użytkownicy
R S T
Pokaż
Kalendarz
Aktywność