SennaAsia, teksty z marca 2010 roku

1 tekst z mar­ca 2010 ro­ku – auto­rem jest Sen­naAsia.

Wspomnienia

Pat­rząc na jas­ny księżyc,
czu­jesz de­likat­ne ciepło w sercu.
Oglądając sta­re zdjęcia uśmie­chasz się.
Wra­cają wspom­nienia ut­ra­conych dni.
Wra­cają marze­nia z dziecięcych lat.
Czu­jesz się tak bez­tros­ko i bezpiecznie,
lecz nag­le wszys­tko znika!
Gaśnie jak wy­palo­ny znicz.
Spokój no­cy przeszy­wa głośny krzyk,
łzy płyną już bezwiednie.
Zni­ka ra­dość i uśmiech.
Po­jawia się mas­ka obojętności i kłamstwa.
A wszys­tko to za zam­knięty­mi drzwiami
w twoim włas­nym piekle. 

wiersz
zebrał 7 fiszek • 28 marca 2010, 13:55

SennaAsia

tęsknie

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

SennaAsia

Użytkownicy
R S T
Pokaż
Kalendarz
Aktywność