SennaAsia, teksty z października 2010 roku

4 teksty z paździer­ni­ka 2010 ro­ku – auto­rem jest Sen­naAsia.

Te­raz po pros­tu nie mam już nic, zos­tały tyl­ko bladnące wspomnienia. 

myśl
zebrała 26 fiszek • 30 października 2010, 19:34

Ty i Ja dwójka sza­leńców pogrążona w swoim obłędzie.
Przećpa­ni życiem, tonący w głebi­nach obsesji.
Bied­na dwójka je­banych wa­riatów wierzących w szczęśli­we zakończenie. 

myśl
zebrała 10 fiszek • 22 października 2010, 09:24

ten wieczór spędzę sa­ma, usiądę pod kołdrą z kub­kiem gorącej cze­kola­dy i będę wspo­minać to co było i roz­myślać o tym co może będzie. Ale na pew­no nie po­myśle o to­bie dość mam już łez. 

myśl
zebrała 31 fiszek • 12 października 2010, 18:17

gdy­by tak te­raz zaczął pa­dać deszcz i zmył by śla­dy łez z moich policzków... 

myśl
zebrała 3 fiszki • 1 października 2010, 18:37

SennaAsia

tęsknie

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

SennaAsia

Użytkownicy
R S T
Pokaż
Kalendarz
Aktywność