SennaAsia, teksty z sierpnia 2011 roku

2 teksty z sier­pnia 2011 ro­ku – auto­rem jest Sen­naAsia.

Nie chce zam­ku, nie chce baj­ki, nie chce księcia na białym ko­niu, nie chce i żyli długo i szczęśli­wie. Chce byś mnie po­kochał, chce cię blis­ko, chce tych wszys­tkich kłótni, łez i smutków a po­tem po­całunków, szeptów i uśmiechów, Chce miłości w każdej jej as­pekcie. Chce żebyś po pros­tu mnie pokochał. 

myśl
zebrała 5 fiszek • 28 sierpnia 2011, 01:41

Jes­tem dob­rym kłamcą. Mo­je życie jest kłam­stwem, świat dookoła mnie jest kłam­stwem. Wszys­tko to jed­no wiel­kie kłam­stwo miłość, przy­jaźń, niena­wiść. Kłamiemy w każdym as­pekcie życia. Małe i duże kłam­stwa są pod­stawą nasze­go życie. Więc czy kłam­stwo sa­me w so­bie jest grzechem ? 

myśl
zebrała 4 fiszki • 15 sierpnia 2011, 17:14

SennaAsia

tęsknie

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

SennaAsia

Użytkownicy
R S T
Pokaż
Kalendarz
Aktywność