SennaAsia, teksty z września 2011 roku

2 teksty z września 2011 ro­ku – auto­rem jest Sen­naAsia.

ile ra­zy można tra­cić coś cze­go się tak nap­rawdę nig­dy nie miało ? 

myśl
zebrała 8 fiszek • 28 września 2011, 20:55

Żyj szyb­ko, os­tro i bez za­hamo­wań. Nie miej marzeń a ce­le, bierz to na co zasługu­jesz. Nie czuj wyrzutów su­mienia, nie trać cza­su na za­mar­twianie się bo nig­dy nie wiesz czy ten dzień nie jest os­tatni a żyje­my tyl­ko raz. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 17 września 2011, 18:05

SennaAsia

tęsknie

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

SennaAsia

Użytkownicy
R S T
Pokaż
Kalendarz
Aktywność