SennaAsia, strona 4

33 teksty – auto­rem jest Sen­naAsia.

Gdy szła ulicą wys­tar­czyło by na parę se­kund spoj­rzała mu w oczy by wie­dzieć że to ten je­dyny, ten które­mu go­towa jest od­dać swo­je ser­ce. Lecz jak to w życiu by­wa On spoj­rzał na nią z iry­tacją i poszedł da­lej.

Może właśnie stra­cił szan­se na poz­na­nie miłości swo­jego życia, a może po pros­tu to nie była je­go bajka.


P.S kocham Cie 

myśl
zebrała 17 fiszek • 15 czerwca 2010, 23:12

Wi­dywała go tak bar­dzo rzad­ko i prze­lot­nie, lecz mi­mo to zdążyła po­kochać go ser­cem, ciałem i duszą. Była w sta­nie zro­bić dla niego wszys­tko by­le by był, by­le by widzieć je­go uśmiech [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 24 fiszki • 16 maja 2010, 14:29

Wspomnienia

Pat­rząc na jas­ny księżyc,
czu­jesz de­likat­ne ciepło w sercu.
Oglądając sta­re zdjęcia uśmie­chasz się.
Wra­cają wspom­nienia ut­ra­conych dni.
Wra­cają marze­nia z dziecięcych lat.
Czu­jesz się tak bez­tros­ko i bezpiecznie,
lecz nag­le wszys­tko znika!
Gaśnie jak wy­palo­ny znicz.
Spokój no­cy przeszy­wa głośny krzyk,
łzy płyną już bezwiednie.
Zni­ka ra­dość i uśmiech.
Po­jawia się mas­ka obojętności i kłamstwa.
A wszys­tko to za zam­knięty­mi drzwiami
w twoim włas­nym piekle. 

wiersz
zebrał 7 fiszek • 28 marca 2010, 13:55

SennaAsia

tęsknie

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

SennaAsia

Użytkownicy
R S T
Pokaż
Kalendarz
Aktywność